บริการ

atech

บริษัท เอเทค คอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด

A-Tech control systems Co., Ltd  มีพันธกิจอันมุ่งมั่นต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเห็นได้จากเสียงตอบรับของลูกค้า ที่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทางเรา ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ ล้วนมาจาก ความพร้อมขององค์กร ที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน


    บริการคุณภาพจากทีมเอเทค คอนโทรล

  • บริการหลังการขาย เช่น บริการติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
  • มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า และวิธีการใช้สินค้า
  • Hot Line Service : 081-922-8262, 098-552-5853
  • เพื่อบริการตอบข้อสงสัย และติดตามรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกค้า
  • ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ทุกยี่ห้อ
  • ออกแบบระบบและประกอบตู้ควบคุมอัตโนมัติ (Automation control System)
  • ให้คำปรึกษาและทำระบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Energy saving) เช่น ระบบปั๊มน้ำ, พัดลมดูดอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร์ เป็นต้น
  • ตรวจซ่อมและพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ