ร่วมงานกับเรา
บริษัท เอเทค คอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด


    ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 (1998) และได้ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น    มอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์    และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
( Drive&Automation )บริษัทฯมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัต กรรมใหม่(INNOVATION) ของสินค้า และการให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำในการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ก่อนการขาย หรือการบำรุงรักษาและตรวจซ่อมหลังการขายโดยทางบริษัทฯเป็นศูนย์รับซ่อม อุปกรณ์ปรับความ เร็วรอบมอเตอร์ (INVERTER) ทุกยี่ห้อเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตและความต้องการทางด้านสินค้า/บริการของ โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งมี บริการหลังการขาย และสร้างความพึงพอใจ อย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ตำแหน่งงาน