เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

เรากำลังปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาภายในเว็บไซต์อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจไม่สมบูรณ์ขออภัยมา ณ ที่นี้

Return to previous page

มอเตอร์ IE4 ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำกว่ามอเตอร์ทั่ว ๆ ไป