เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเทค คอนโทรล ซิลเต็มส์ จำกัด

    ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) จากการรวมตัวของวิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจนำเข้า เราจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ( Motor) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Invertor) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ( Drive&Automation PLC, Servo Motor) เป็นเลิศด้านการบริการคือหัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นมากกว่า 25 ปี ด้วยการบริการติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกัน และบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย เมื่อสินค้าเกิดเหตุขัดข้อง พร้อมด้วยศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Inverter) และมอเตอร์อุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ ตอบสนองความต้องการสินค้า และบริการของโครงงานในประเทศ ยืนยันเสียงตอบรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนที่วางใจในประสิทธิภาพสินค้าจากเราพร้อมทั้งผู้เชียวชาญของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Energy saving) เช่น ระบบปั๊มน้ำ พัดลมดูดอากาศ คูลลิ่งทาวเวอร์ เพื่อให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุดแก่ระบบอุตสาหกรรมของคุณ

วิสัยทัศน์ (vision)

 มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

พันธกิจ (Mission)

ยึดมั่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมที่ล้ำหน้า เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้ใช้บริการ

คุณค่า (Core Value)

มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมความเป็นเลิศด้านบริการ ก่อนและหลังการขาย เป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า